Izolator akustyczny

Podstawowe znaczenie w jakości izolatora akustycznego ma jego masa powierzchniowa im większą masę na jednostkę powierzchni ma izolator akustyczny, tym na ogół ma lepszą izolacyjność akustyczną. Nie mniejsze znaczenie ma także struktura izolatora akustycznego: ciężkie przegrody metalowe, ze względu na dobre przenoszenie się fali akustycznej w ich wnętrzu, mają na ogół gorszą izolacyjność akustyczną, niż równoważne im pod względem masy powierzchniowej przegrody z innych materiałów (np. murowane lub betonowe). Największą skuteczność mają izolatory akustyczne wielowarstwowe, w których poszczególne warstwy pełnią nieco odmienne role: obok warstw o dużej masie powierzchniowej występują lżejsze (np. korek, wełna mineralna), których zadaniem jest m.in. zapobieganie wnikaniu i przenikaniu (w tym przewodzeniu) fali dźwiękowej (zwłaszcza wyższych częstotliwości) do i przez przegrodę.

Izolatory akustyczne są tylko elementem systemów zmniejszających dokuczliwość hałasu, obok systemów rozpraszających falę dźwiękową wytwarzaną przez źródła zakłóceń i systemów zapobiegających przenoszenie się drgań i wibracji. Izolator akustyczny nie jest też tożsamy z wibroizolatorem, choć najczęściej przegrody budowlane (np. stropy i podłogi) mają na celu zapewnienie skutecznej izolacji zarówno dźwiękowej, jak i przeciwwibracyjnej.

Skuteczność izolatora akustycznego (tłumienność) mierzy się w decybelach. Wartość liczbowa wyraża różnicę pomiędzy natężeniem fali dźwiękowej przed przegrodą oraz za przegrodą. Skutecznie działające przegrody zapewniają średnią tłumienność na poziomie nie mniej niż 40-50 dB.